Cobra 427 Gardner Douglas/GB, 5,0 Ltr. Ford V8 G-K